Kunsten­cen­trum nona is een ambitieus en genereus huis voor podium­kun­sten, beeldende kunst en muziek. Kunsten­cen­trum nona ondersteunt indivi­duele kunste­naars en collec­tieven, dicht de kloof tussen opleiding en profes­si­o­neel werkveld, en zoekt onafge­broken naar verbin­dingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organi­seren events zoals Contour Biennale, BRAND! jazzfestival en het BROEK festival. Nona is de collec­tieve noemer voor een discipline-overschrij­dend programma dat we presen­teren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buiten­land.

Loading...
13
dec
Voorjaar in nona
theater - dans - muziek

Het nieuwe voorjaar van nona staat online én je kan vanaf nu tickets kopen voor 40 avonden vol dans, muziek, theater en alles daartussen.

Wees snel en verzeker je van tickets voor een gevarieerd en gul voorjaar met vaste waarden en enkele opvallende nieuwkomers.
De brochure mag je...