Kunsten­cen­trum nona is een ambitieus en genereus huis voor podium­kun­sten, beeldende kunst en muziek. Kunsten­cen­trum nona ondersteunt indivi­duele kunste­naars en collec­tieven, dicht de kloof tussen opleiding en profes­si­o­neel werkveld, en zoekt onafge­broken naar verbin­dingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organi­seren events zoals Contour Biennale, BRAND! jazzfestival en het BROEK festival. Nona is de collec­tieve noemer voor een discipline-overschrij­dend programma dat we presen­teren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buiten­land.

Loading...
16
mrt
Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR
17-25 april in CINEMATEK

Op uitnodiging van CINEMATEK en als een soort prelude op C0N10UR (09.09.23 – 05.11.2023) presenteert Auguste Orts filmwerken van een aantal kunstenaars die deelnemen aan de biennale na de zomer: elephy, Mieriën Coppens & Elie Maisin, Annik Leroy, Rosine Mbakam en Subversive Film...