SPEELDATA

4 november 2023 15.00 uur
Sint-Janstraat 2A
2800 | Mechelen
Museum Hof van Busleyden
Melissa Gordon: Vital Signs | Book launch

Melissa Gordon:
Vital Signs | Book
launch

Vital Signs bundelt geschriften van kunstenaar Melissa Gordon, die ze de afgelopen tien jaar in verschillende contexten live heeft uitgevoerd. De teksten van Gordon, die zich richten op de rol en het gedrag van gebaren in haar schilderpraktijk en die van anderen, bewegen zich tussen onderwerpen als afhaken, (vrouwelijk) genie, oplichting, hoe men 'spreekt' in de schilderkunst en noties van 'suckcess'.

Gordons teksten komen voort uit een geschiedenis van feministische organisatie en redactie. Vital Signs toont de ontwikkeling van redacteur naar schrijver naar stand-up performer, en het verschuiven en opnieuw combineren van de teksten bij elke performatieve iteratie.

De geselecteerde stukken - waarvan de meeste hier voor het eerst worden gepubliceerd - gaan vergezeld van paginagrote details van Gordons schilderijen onder de titel Female Readymades, waar inventarissen van objecten, teksten, brieven en gebaren aan hekken en muren hangen binnen grotere architecturale installaties.

De boekpresentatie zal beginnen met een rondleiding door Gordons installatie Myopic View in het Museum hof van Busleyden als onderdeel van C0N10UR, gevolgd door een paneldiscussie tussen kunstenaar Melissa Gordon en redacteur Páḋraic E. Moore, gemodereerd door Stijn Maes (Frans Masereel Centrum).

--
De publicatie is een samenwerking tussen het Frans Masereel Centrum en Occasional Papers, met een bijdrage van Páḋraic E. Moore en vormgegeven door Sara De Bondt.

(c) Melissa Gordon