Kunsten­cen­trum nona is een ambitieus en genereus huis voor podium­kun­sten, beeldende kunst en muziek. Kunsten­cen­trum nona ondersteunt indivi­duele kunste­naars en collec­tieven, dicht de kloof tussen opleiding en profes­si­o­neel werkveld, en zoekt onafge­broken naar verbin­dingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organi­seren events zoals Contour Biennale, BRAND! jazzfestival en het BROEK festival. Nona is de collec­tieve noemer voor een discipline-overschrij­dend programma dat we presen­teren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buiten­land.

Loading...
17
jan
Tweede editie Buitenkant Voet
driedaags festival in nona
Dit jaar gaan we voor de échte live beleving mét publiek en halen we opnieuw een rist internationale ‘sidekicks’ aan boord met wie Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe in het verleden al samenwerkten.