Kunsten­cen­trum nona is een ambitieus en genereus huis voor podium­kun­sten, beeldende kunst en muziek. Kunsten­cen­trum nona ondersteunt indivi­duele kunste­naars en collec­tieven, dicht de kloof tussen opleiding en profes­si­o­neel werkveld, en zoekt onafge­broken naar verbin­dingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organi­seren events zoals Contour Biennale, BRAND! jazzfestival en het nieuwe BROEK festival. Nona is de collec­tieve noemer voor een discipline-overschrij­dend programma dat we presen­teren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buiten­land.

Loading...
18
jun
Throwback BROEK 2021
Heerlijk om weer van kunst te mogen proeven
Op 11, 12 en 13 juni vond de tweede editie van ons podium­kun­sten­fes­tival BROEK plaats. Het werd een schot in de roos: eindelijk weer voorstellingen, heerlijk weer én een prachtlocatie. Een fotover­slag.