Kunsten­cen­trum nona is een ambitieus en genereus huis voor podium­kun­sten, beeldende kunst en muziek. Kunsten­cen­trum nona ondersteunt indivi­duele kunste­naars en collec­tieven, dicht de kloof tussen opleiding en profes­si­o­neel werkveld, en zoekt onafge­broken naar verbin­dingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organi­seren events zoals Contour Biennale, BRAND! jazzfestival en het BROEK festival. Nona is de collec­tieve noemer voor een discipline-overschrij­dend programma dat we presen­teren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buiten­land.

Loading...
19
jan
Internationale jazztoppers dit voorjaar
jazzxs - muziek
Kunstencentrum nona draagt de Belgische jazz- en improvisatiescene een warm hart toe, maar dit voorjaar krijgen we ook een paar internationale kleppers - Jakob Bro, Rodrigo Amado en James Brandon Lewis Trio - over de vloer voor exclusieve concerten. Grijp je kans!