Kunsten­cen­trum nona is een ambitieus en genereus huis voor podium­kun­sten, beeldende kunst en muziek. Kunsten­cen­trum nona ondersteunt indivi­duele kunste­naars en collec­tieven, dicht de kloof tussen opleiding en profes­si­o­neel werkveld, en zoekt onafge­broken naar verbin­dingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organi­seren events zoals Contour Biennale, BRAND! jazzfestival en het BROEK festival. Nona is de collec­tieve noemer voor een discipline-overschrij­dend programma dat we presen­teren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buiten­land.

Loading...
20
sep
Cliniques Dramaturgiques komt naar nona

De Cliniques Dramaturgiques, oorspronkelijk ontwikkeld door Jessie Mill binnen het kader van het Canadese Festival TransAmériques (FTA) als basis voor een inspirerende ondersteuning van de lokale kunstenpraktijken enerzijds en de ontwikkeling van een open dramaturgisch platform...