Kunsten­cen­trum nona is een ambitieus en genereus huis voor podium­kun­sten, beeldende kunst en muziek. Kunsten­cen­trum nona ondersteunt indivi­duele kunste­naars en collec­tieven, dicht de kloof tussen opleiding en profes­si­o­neel werkveld, en zoekt onafge­broken naar verbin­dingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organi­seren events zoals Contour Biennale, BRAND! jazzfestival en het nieuwe BROEK festival. Nona is de collec­tieve noemer voor een discipline-overschrij­dend programma dat we presen­teren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buiten­land.

Loading...
24
jun
Nieuwe curator Contour Biennale bekend
Brusselse productieplatform Auguste Orts gaat tiende editie leiden
Kunstencentrum nona heeft het Brusselse productie- en distributieplatform Auguste Orts aangesteld als curator van de tiende editie van Contour Biennale. Die zal in het najaar van 2023 plaatsvinden en zo haar twintigjarige bestaan vieren.